Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych Klientów TAKTO Finanse Sp. z o.o.

Informujemy, że naszym priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych przez nas usług. Wszelkie powierzone nam przez Klienta informacje, w tym dane osobowe, przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wewnętrznymi procedurami oraz przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii informatycznych zapewniających optymalne bezpieczeństwo. W przypadku powierzenia wykonywania usług podmiotom trzecim, bezwzględnie wymagamy zachowania przez te podmioty obowiązujących standardów bezpieczeństwa.


O zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących prawach można więcej dowiedzieć się z:

Polityki Prywatności

 


 

co to jest RODO?

25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). W związku z tym informujemy, że przysługują Ci określone prawa związane z przetwarzaniem przez TAKTO Finanse Sp. z o.o. Twoich danych osobowych.

 

o jakich danych mówimy?

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Chodzi o dane zbierane w procesie wnioskowania o pożyczkę oraz w związku z zawarciem i realizacją umowy, a także dalszej współpracy. Dotyczy to zarówno danych teleadresowych, jak i informacji o stanie majątkowym, miejscu zatrudnienia, historii spłaty zobowiązań finansowych itp.

 

kto będzie administratorem Twoich danych?

Administratorem danych jest TAKTO Finanse Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Szczytnickiej 11, 50-382 Wrocław.

Dane kontaktowe - Inspektor Ochrony Danych w TAKTO Sp. z o.o.:

  • Małgorzata Śmiłowska
    e-mail: inspektor.danych@taktofinanse.pl lub iod@taktofinanse.pl
  • pisemnie pod adresem: ul. Szczytnicka 11, 50-382 Wrocław
CHCĘ POŻYCZKĘ

Pożyczka przez czat!

Zobacz jakie to proste

Jesteśmy wiarygodni

TAKTOeasy należy do Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, skupiającej kilkadziesiąt kluczowych przedsiębiorstw z rynku finansowego w Polsce.

W TAKTO Finanse działamy w sposób etyczny i zgodny z Zasadami Dobrych Praktyk.

TAKTO Finanse jest pełnoprawnym członkiem organizacji Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych.

TAKTO Finanse otrzymało Certyfikat Audytu Etycznego – jest to wyróżnienie przyznawane co roku przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, tylko tym firmom, które przestrzegają wysokich standardów etycznych wśród przedsiębiorstw finansowych.

TAKTO Finanse ponownie otrzymało ważny Certyfikat Odpowiedzialny Pożyczkodawca, przyznawany instytucjom z sektora mikropożyczek i pożyczek ratalnych przez Loan Magazine.

Zgodnie z wymogami firmy Google informujemy, że minimalny okres na jaki udzielane są szybkie pożyczki na raty w TAKTO Finanse sp. z o.o. wynosi 6 miesięcy a maksymalny 40 miesięcy. Maksymalna Roczna Rzeczywista Stopa Oprocentowania dla pożyczki w TAKTO Finanse sp. z o.o. wynosi 316.09% (na dzień 09.09.2022).

 

Administratorem danych osobowych jest TAKTO Finanse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Szczytnickiej 11, 50-382 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy pod nr KRS 0000595762, o kapitale zakładowym 1 100 000,00 PLN w całości wpłaconym, NIP 8951852770, REGON 020114060.

Copyright © 2012–2018 TAKTO Finanse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Part of B2Holding